קטגוריה זכויות הילד

10 זכויות יסוד של ילדים
זכויות הילד

10 זכויות יסוד של ילדים

בשנת 1990 נכנסה לתוקף האמנה לזכויות הילד, שהיא לא יותר מאשר אמנה הכוללת את כל זכויות הילדים. מאותו רגע הוענק חזון חדש על ילדים כנושאים שגם להם היו הזכויות שלהם לכבד ולהגשים, מכיוון שהם ילדים, אין להם פחות זכויות מאשר מבוגרים, למרות שהם עצמם לא מכירים או יכולים להגן על עצמם, יש זכויות בילדות על בסיס עקרונות של אי-אפליה, האינטרס של הילד, הזכות לחיים והשתתפות במצבים שמשפיעים עליהם.

קרא עוד

זכויות הילד

10 זכויות יסוד של ילדים

בשנת 1990 נכנסה לתוקף האמנה לזכויות הילד, שהיא לא יותר מאשר אמנה הכוללת את כל זכויות הילדים. מאותו רגע הוענק חזון חדש על ילדים כנושאים שגם להם היו הזכויות שלהם לכבד ולהגשים, מכיוון שהם ילדים, אין להם פחות זכויות מאשר מבוגרים, למרות שהם עצמם לא מכירים או יכולים להגן על עצמם, יש זכויות בילדות על בסיס עקרונות של אי-אפליה, האינטרס של הילד, הזכות לחיים והשתתפות במצבים שמשפיעים עליהם.
קרא עוד
זכויות הילד

זכויות הילדים

זכות לקיים משפחה, שם, לשחק, ללמוד ... ראה לכל ילד יש את הזכות לבית בו יוכלו לטפח קשרים משפחתיים ולצמוח בכבוד. ילדים חייבים לחיות בסביבה בריאה ונקייה, וההורים חייבים להבטיח זאת. לכל הבנים והבנות יש את הזכות לחיים, הזכות להיוולד והממשלות חייבות לעשות הכל כדי להבטיח את הישרדותן והתפתחותן. .
קרא עוד